คอร์สตลอดปี 2559

คอร์สตลอดปี 2559 เปิดคอร์ส 3-5 มิ.ย. 2559

เด็กเล็ก :

รับน้องที่เกิดระหว่าง 15 ธันวาคม 2554 – 14 ธันวาคม 2555 
เพื่อสอบสาธิตประสานมิตร มีนาคม 2560
 หรือสร้างพื้นฐานให้แน่น
เพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตในปีถัดไป

- เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น.
 – 11.30 น. ( รวม Brief ผู้ปกครอง )
รับรอบละ 10 คนเท่านั้น

เด็กโต :

รับน้องที่เกิดระหว่าง 15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2554 
เพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต มีนาคม 2560

- เรียนวันศุกร์ เวลา 15.30 น.
17.30 น. ( รวม Brief ผู้ปกครอง )
รับรอบละ 10 คนเท่านั้น


- เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ( รวม Brief ผู้ปกครอง )
รับรอบละ 10 คนเท่านั้น
 

- เรียนวันเสาร์ เวลา 15.30 น. 17.30 น. ( รวม Brief ผู้ปกครอง )
รับรอบละ 10 คนเท่านั้น
back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN